Uzeyir Hajibayov

MASHADI IBAD

“Mashadi Ibad” is a humorous musical comedy created by Azerbaijan s renowned composer and dramatist Uzeyir Hajibayov.

In the musical comedy U.Hajibayov sarcastically laughs at Mashadi Ibad? Because people like him imagine that money can do everything. They even think its possibl to buy young girl and her love by money (1905). The book can be reserved in Kitab Klubu. The Price 25.000 manats.


Üzeyir Hacıbəyov
Məşədi İbad
(ingilis dilinə çevirəni Seyran Ağabəyov)

Kitab Klubu Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəylinin anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə sənətkarın ölməz "O olmasın, bu olsun" musiqili komediyasının ingilis dilinə tərcüməsini nəşr edib. Tanınmış tərcüməçi Seyran Ağabəyov əsərin həm librettosunu, həm də ariyalarını ingilis dilinə çevirib. Qeyd edək ki, Səməd Vurğunun “Vaqif” dramını və Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasını da ingilis dilinə Seyran Ağabəyov çevirib.

“Kitab Klubu” MMC, 2005, 202 səh., 21x29, rəngli, yumşaq, 500

Kitabı "Kitab Klubu"ndan əldə edə bilərsiniz (Mustafa Sübhi, 13 (Axundov bağından yuxarı, 150 №-li məktəbin yanı), tel.: 4-92-12-38).
Qiyməti: 25000 manat